Hyran

Betala hyran i tid

Hyreslagen säger att hyresgästen utan anmodan ska betala sin hyra i förskott, senast sista vardagen i månaden innan. Vi skickar inte ut några betalningspåminnelser till de som inte betalat hyran i tid. Från vår samarbetspartner Colligent skickas istället ett inkassokrav.

Jag har inte fått min hyresavi. Vilket är mitt OCR-nummer?

Du kan använda OCR-numret från förra hyresavin.

Kan jag betala via autogiro?

Information om hur du gör för att betala via autogiro hittar du på hemsidan.

Vad kan jag göra om jag har problem med att betala hyran?

Har du bekymmer med att klara de löpande hyresbetalningarna kan du vända dig till Norén Fastigheter för en avbetalningsplan.

Vad händer om jag betalar hyran för sent?

Om du återkommande, trots påminnelser, betalar hyran för sent riskerar du att ditt hyresavtal sägs upp till det månadsskifte som inträffar 3 månader efter uppsägningen.

Kan man komma till kontoret och betala?

Nej, vi tar inte emot kontant betalning.

Betalning