Brandsäkerhet

Om det brinner i grannlägenhet eller trapphuset rökfyllt

 • Stanna i din lägenhet
 • Håll din lägenhetsdörr till trapphuset stängd
 • Larma 112

Din lägenhet är en brandcell som står emot brand och rök i 60 minuter. Under den tiden hinner räddningstjänsten komma på plats, släcka branden och hjälpa till med eventuell evakuering.

Om det brinner i din lägenhet

 • Försök att släcka branden. Kan du inte det, stäng dörren till rummet där det brinner.
 • Lämna lägenheten
 • Stäng lägenhetsdörren till trapphuset
 • Kan du inte ta dig till lägenhetsdörren pga rök eller brand gå ut på balkongen, har du ingen balkong ta dig till ett fönster – öppna och ropa på hjälp
 • Larma 112
 • Möt räddningstjänsten och berätta var det brinner.

Brandröken är giftig, därför är det mycket viktigt att stänga dörren till rummet där det brinner och till trapphuset så att röken inte sprider sig.

Ha alltid minst en fungerande brandvarnare i din lägenhet för att tidigt uppmärksamma en brand. Om ni saknar brandvarnare kontakta din fastighetsskötare, kontaktuppgifter i trapphuset. Tänk på att inte förvara brännbart material så som barnvagnar, möbler eller skräp i trapphuset.

Tips för att förebygga brand

 • Brandvarnare
  Kontrollera att brandvarnaren fungerar då och då. Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen. Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel första advent. Har du en optisk brandvarnare behöver du ta loss den för att se bäst-före-datum på brandvarnarens baksida.
 • Vid matlagning
  Matlagning är en vanlig brandorsak. Brinner det i en gryta – flytta kastrullen från kokplattan. Kväv elden med ett lock. Släck aldrig brinnande fett eller olja med vatten! Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken.
 • Levande ljus
  Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet. Använd ljusstakar och ljusdekorationer som inte är brännbara och se till att ljus inte är placerade på eller under något ställe där eld lätt kan ta fart.
 • Elutrustning i hemmet
  Fel i elektriska apparater och ledningar är en vanlig brandorsak. Om du har problem med glappande kontakter eller trasiga vägguttag/kontakter gör en felanmälan hos oss. Likaså om dina säkringar ofta går sönder, så ordnar vi med felsökning.  Dammsug bakom kyl och frys. Koppla apparater som är lätta att glömma bort att stänga av till en timer, till exempel kaffebryggare och strykjärn. Dra ur el- och antennsladden till TV:n vid åskväder.
 • Blinkande lysrör – en brandfara
  Byt ut blinkande eller glödande lysrör, de kan börja brinna.
 • Skaffa gärna släckutrustning
  En godkänd handbrandsläckare och brandfilt rekommenderas för hemmabruk. Alla som bor i lägenheten ska veta hur utrustningen fungerar.

Vill du läsa mer om brandskydd? Kolla in information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Brandskyddsföreningen.

Brandsäkerhet