Vad får jag förvara …

 … i mitt vinds- eller källarförråd?

 • Du får aldrig förvara brandfarliga gaser och vätskor i ditt förråd. Du är skyldig att hålla förrådet låst även om du inte använder det.
 • Självklart får du inte förvara eller placera någonting i gemensamma utrymmen, exempelvis källare, vind eller korridorer.
 • Norén Fastigheter ansvarar inte för något i vinds- eller källarförråden. Därför är det viktigt med en bra hemförsäkring.

… i mitt enskilda garage?

 • Utöver bil får du förvara enstaka cyklar, gräsklippare, mopeder, motorcyklar samt en uppsättning bildäck i ditt garage. Du får inte förvara något annat i garaget.
 • Du får aldrig utföra egen verksamhet i garaget eller ha garaget som ett förråd till annat än ovanstående. Vi hänvisar till lokaler som är avsedda för detta. Garage får exempelvis aldrig användas till verkstad (mer än till däckbyte på den egna bilen).
 • Tjuvkoppling av el från garage till sin lägenhet eller mellan garagen är förbjudet.
 • Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor och gaser i garaget – undantag är en bensindunk på maximalt fem liter som får förvaras i bilen.

… i min parkeringsruta i det gemensamma garaget?

 • Så länge allt håller sig innanför rutan får du utöver bil ha enstaka cyklar, gräsklippare, mopeder, motorcyklar samt en uppsättning bildäck i din parkeringsruta. Du får inte förvara något annat i parkeringsrutan.
 • Du får aldrig utföra egen verksamhet i garaget eller ha garaget som ett förråd till annat än ovanstående.
 • Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor och gaser – undantag är en bensindunk på maximalt fem liter som får förvaras i bilen.

… på min balkong/uteplats?

 • Tänk på vad du förvarar på din balkong eller på din uteplats. Lådor och kartonger kan dra till sig skadedjur. En balkong eller uteplats med mycket brandfarligt material kan försvåra vid en eventuell brand. Ett exempel är banankartonger som lätt kan börja brinna och orsaka stora skador.
 • Blomsterlådor får du av säkerhetsskäl endast hänga på insidan av balkongen.
 • På uteplatsen får du inte montera, placera eller förvara någonting direkt mot fasaden.
 • Du får inte ha gasoldrivna terrassvärmare, kaminer eller grillar på din balkong eller uteplats.

… i trapphuset?

 • Du får inte förvara någonting i trapphuset eller i andra gemensamma utrymmen. Det gäller exempelvis dörrmattor, rollatorer, rullstolar, permobiler och barnvagnar. Rollatorer kan i undantagsfall få placeras i entréplan – kontrollera med fastighetsansvarig där du bor.
 • Placerar du ut saker i trapphuset kan dessa komma att omhändertas och slängas av Norén Fastigheter. Soppåsar får aldrig ställas ut i trapphuset – inte ens för en kortare stund.
 • Ligger det reklamtrycksaker i trapphuset – hjälp till att slänga det i soprummet/sopstationen på området – så undviker vi en stor brandrisk.
 • Du får i vissa fall placera ut mindre krukväxter i fönsterna i ditt trapphus, beroende på hur mycket de bedöms påverka utrymningsmöjligheterna. Kontrollera med fastighetsansvarig vad som gäller i din fastighet.

… i loftgången?

 • I den allmänna delen av loftgången får du inte förvara någonting – det gäller även dörrmattor, soppåsar, rollatorer, rullstolar, permobiler och barnvagnar.
 • I den egna delen av loftgången får du ha enklare trädgårdsmöbler samt levande växter. Av brandsäkerhets- och utrymningsskäl får du aldrig placera ut brandfarligt eller skrymmande material såsom exempelvis levande ljus eller ljuslyktor, plastblommor, stoppade möbler och dynor, förvaringsmöbler, dörrmattor, rollatorer, cyklar, barnvagnar och soppåsar.
 • Vid jultid är det tillåtet att sätta ut elljustake samt julstjärna i metall i sin del av loftgången.
 • Placerar du ut saker i den allmänna loftgången eller otillåtna saker i den egna delen av loftgången kan dessa komma att omhändertas och slängas av Norén Fastigheter.

… det gemensamma cykelförrådet?

 • I gemensamma cykelförråd får du endast förvara cyklar, barnvagnar, rullstolar och rollatorer. I undantagsfall kan cykelförrådet vara anpassat för förvaring av permobi.
 • Mopeder och motorcyklar får du inte ha i cykelförrådet. Här hänvisar vi till uthyrningsbara garage- och parkeringsplatser.
Förråd