Lägenhetsnummer

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat om att skapa ett nytt lägenhets- och adressregister. Varje lägenhet har ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer i det lägenhetsregister som Lantmäteriet har upprättat.

Skylten med ditt lägenhetsnummer sitter placerad ovan din lägenhetsdörr.

Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.

lagenhetsnummer