Störningar i boendet

Den som stör kan bli uppsagd

För att trivas i sitt boende är det viktigt att man inte störs av sina grannar. Alla hyresgäster är därför skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från lägenheten.
I hyreslagen sägs det att man skall se till att omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Det är värt att tänka på:

  • Att du även har ansvar för dina gäster. De får inte störa dina grannar genom att föra oväsen i t ex trapphuset.
  • Att hundar inte får skälla eller yla så att omkringboende störs.
  • Att följa Norén Fastigheters trivselregler.
  • Att god grannsämja är en god grund för att trivas i sitt boende.
  • Att du som har husdjur ser till att de gör sina behov i låda och att lukt ej kommer ut i trapphus eller in till grannar.
  • Att de skyldigheter du har som hyresgäst gäller inte bara i din egen lägenhet utan också i gemensamma utrymmen som till exempel i trappa, hiss, tvättstuga och andra delar av bostadsområdet.

Några enkla tips för att undvika att du stör dina grannarna:

  • Du kan använda hörlurar när du t ex lyssnar på musik, tv eller spelar dataspel.
  • Du kan lägga in mattor, tex under köksmöblemanget, för att minska störande ljud till lägenheten under.
  • Om du skall ha fest, tala med grannarna och be om förståelse för att det kan bli lite högljutt. Be dem gärna ringa på om det skulle bli alltför högljutt. Det innebär dock inte att man kan störa obegränsat. Sluta i lagom tid och skruva ner musiken så att inte grannarnas nattsömn förstörs.
  • Tänk på att rökning på balkongen förvisso inte är otillåtet, men att du bör tänka på att omgivningen kan ha obehag av röken. Be gärna grannarna säga till om vad de tycker och be dem gärna säga till om det blir alltför besvärande. I och med en sådan kontakt, kommer ni att ha lättare att lösa eventuella framtida problem.

Om du blir störd

En hyresgäst som stör sina grannar vet inte alltid om det själv. Därför kan de uppskatta att någon säger till vänligt innan problemet blir alltför stort. Lyckas du genom ditt samtal få grannen att sluta störa behöver du för stunden inte göra så mycket mer. Annars kan du alltid ringa Norén Fastigheter.
Fortsätter man att störa sina grannar, trots att man anmanats att upphöra med störningarna, så riskerar man att bli uppsagd från sin lägenhet. Avflyttar man inte inom utsatt tid för uppsägningen, så kan kronofogden avhysa den som varit störande.