Tillval

Tillval till lägenheten

Om du vill öka komforten eller funktionaliteten i ditt hem, kan du beställa ett Tillval. Det innebär att du lägger till något som inte fanns i lägenheten tidigare eller en produkt med högre kvalitet än standardprodukt exempelvis säkerhetsdörr, tvättmaskin eller parkettgolv. Eftersom åtgärden räknas som en höjning av lägenhetens standard, och reparations- och underhållsansvaret faller på Norén Fastigheters lott, kommer det att påverka hyran. Produkten tillhör lägenheten och stannar i lägenheten vid flytt.

Tillvalen är förhandlade med hyresgästföreningen och innebär samma hyrestillägg för samma tillval oavsett var du bor. Du som hyresgäst ansvarar för att produkterna vårdas och sköts enligt fabrikantens anvisningar och Norén Fastigheter utför nödvändiga reparationer av produkterna.

I samtliga fall av Tillval förbehåller vi oss rätten att göra såväl en teknisk som ekonomisk bedömning av önskemålet. Detta innebär att alla Tillval inte är möjliga överallt. Kontakta din kundansvarig för exakt besked vad som gäller för din lägenhet.