TV och digital TV

Grundutbud av TV-kanaler

Samtliga lägenheter har tillgång till Com Hems Grundutbud av TV-kanaler. Kanalerna är analoga, vilket innebär att hushållen kan se dem i alla sina TV-apparater utan digitalbox. Grundutbudet består av Sveriges mest populära TV-kanaler, se Com Hems hemsida för mer information.

För att ge de boende möjligheten att upptäcka fördelarna med digital-TV får du även tillgång till ett antal fria digitala kanaler som kan ses utan abonnemang. Det enda som krävs är en Com Hem-godkänd digital mottagare (separat box eller inbyggd i platt-TV:n).