Tvättstugan

Bokning och tvättider

Det finns många varierande tvättider i de olika bostadsområdena. I din tvättstuga finns det anslag om vilka tider som gäller där. Tvättid bokar du antingen med en bokningscylinder eller direkt på en bokningsskärm (det är skilda system i de olika tvättstugorna). Om maskinerna inte börjat användas inom en timme från tvättidens start så är det fritt fram för någon annan att ta över tvättpasset. Om ni vet att ni inte kan börja tvätta inom en timme sätt upp en lapp som markerar när ni tänker börja ert tvättpass.

Städning i tvättstugan

När du ska göra rent – börja gärna med luddfiltret i torktumlaren. Se till att inget utspillt tvättmedel finns kvar i tvättstugan och torka ur tvättmedelsfacken i tvättmaskinen. Allt runt omkring dig ska vara rent. Golvet i både tvättstuga och torkrum ska sopas eller skuras och bänkarna torkas av. Du behöver inte ta med eget städmaterial när du ska göra rent efter dig, utan det håller Norén Fastigehter med. Men tyvärr händer det att städmaterial försvinner. Gör en felanmälan om något saknas.

Ansvar och hänsyn

Du ansvarar själv för skador på maskiner och övrig utrustning som orsakats av slarv, vårdslöshet eller att instruktioner inte följts.

Ta hänsyn till allergiker genom att inte röka i våra lokaler. Det får heller inte följa med djur in i tvättstugan. Du som har djur bör också tänka på att ta bort eventuella djurhår som kan bli kvar i tvättmaskinen.
En annan viktig regel är att respektera de bokade tvättiderna. Vad som gäller hos dig finns anslaget i din tvättstuga.

Tvätta inte bygelbehåar i tvättmaskin, inte ens i särskild tvättpåse. Byglarna lossnar lätt under tvätten. Lösa byglar har sönder tvättmaskinen och en dyrbar reparation blir följden.

Effektiv resursanvändning

Fyll tvättmaskinerna så gott det går så sparar vi energi. Välj den lägsta temperatur som behövs för att tvätta rent, då går det också fortare. Var sparsam med tvätt- och sköljmedel, läs på förpackningen hur mycket du ska dosera. Att överdosera ger också sämre tvätteffekt. Välj miljömärkta produkter.

Fel i tvättstugan

Vid fel i tvättstugan är det bra om du anmäler felet så snart som möjligt till din fastighetsvärd. Sätt gärna en lapp på den maskin som du har felanmält, så att nästa hyresgäst vet att den är trasig – men felanmäld.

Ett litet tips om tvättmaskinens lucka inte kan öppnas efter avslutad tvätt: Väldigt ofta får våra fastighetsvärdar  felanmälan om tvättmaskinsluckor som inte går att öppna. Men det finns ett knep – oftast hjälper det att göra så här:

  • Försäkra dig först om att tvätten verkligen är klar, så att du inte försöker öppna tvättmaskinsluckan innan tvättprogrammet har gått klart.
  • På väggen bakom tvättmaskinen sitter en huvudströmbrytare till maskinen. Slå av den.
  • Vänta 15 minuter med avstängd huvudströmbrytare. Därefter sätter du på strömbrytaren igen.
  • Gör nu ett försök att öppna tvättmaskinens lucka.

Om inte ovan fungerar väntan till nästa dag. En timer stänger av maskinerna efter ett visst klockslag, 21.00 – 07.00.

Tvättstuga