Frågor & svar – lägenhetssökande

För att kunna söka en lägenhet måste du vara registrerad hos oss. Du registrerar dig på hemsidan.
När du har fått erbjudande om en lägenhet och du har varit och tittat på den ska du lämna besked oavsett om du är intresserad av lägenheten eller inte. Du svarar på dina sidor.
Du får besked via e-post när en lägenhet är ledig som motsvarar dina önskemål.

När du har blivit hyresgäst hos oss och även vill stå som sökande får du registrera dig på nytt.

Tänk på att du har en uppsägningstid på 3 månader på din nuvarande bostad och att du kan drabbas av dubbla hyror under en period om en ny hyresgäst inte kan flytta in i din gamla bostad direkt när du flyttar ut.

Vi har inget kösystem utan vi väljer vilken eller vilka hyresgäster som vi anser passar in i den aktuella lägenheten och fastigheten bland de som anmält sitt intresse. Vi tar även hänsyn till att boendet ska passa dina behov och vara en långsiktig lösning för oss som bostadsbolag. Storleken på lägenheten, kostnaden för lägenheten samt hur hyresgästsammansättningen ser ut i fastigheten påverkar också.

Hur många som bjuds in till visning varierar från lägenhet till lägenhet. Till de som erbjuds visning skickas en inbjudan via e-post.

Nej, du blir aldrig erbjuden en lägenhet som du inte själv har sökt.
Ibland är efterfrågan större än utbudet av lediga lägenheter. Det innebär att vi inte omgående kan hjälpa alla sökande med en ny lägenhet.
Lägenheten kan ha varit under renovering eller har förkortad uppsägningstid på grund av exempelvis dödsfall.
Du kan söka så många lägenheter som är intressanta för dig.
Det går inte att på förhand säga hur lång tid det tar eftersom din möjlighet att få en lägenhet beror på vilka andra som söker samma lägenhet.