Idag, 1/7, inträder nya regler gällande rökning. Den nya lagen innebär att det fr.o.m. idag är förbjudet att röka på vissa allmänna platser vilket inkluderar bland annat uteserveringar, lekplatser, tågperronger, busshållplatser och idrottsplatser. Förbudet inkluderar utöver vanliga cigaretter även så e-cigaretter och andra tobaksprodukter.

Varför förbjuds det?

Regeringen vill minska svenskarnas bruk av tobak för att minska användandet och därmed risken för tobaksrelaterade sjukdomar för både rökare och icke-rökare, öka tillgängligheten till allmänna platser för de som är extra känsliga för rök (allergiker, barn) och för att nå målet om ett rökfritt samhälle till 2025.

Vad gäller för mig som bor hos Norén Fastigheter?

För dig som bor hos oss gäller fortfarande ordinarie ordningsregler gällande rökning. Samtliga gemensamma utrymmen i våra fastigheter är helt rökfria.

Jag har en lekplats tillhörande mitt kvartersområde – vad gäller här?

Lekplatsen tillhörande ditt kvartersområde är till för dig som bor i kvarteret. Ur den bemärkelsen räknas lekplatsen inte som en allmän plats, utan här gäller våra ordinarie ordningsregler gällande rökning. Tänk på att visa hänsyn till varandra!