Förhandlingar om höjning av bostadshyror från och med 2023-01-01 har påkallats på alla fastigheter som har förhandlingsordning hos Hyresgästföreningen.