Gäller de fastigheter som har förhandlingsordning.

Förhandlingar med Hyresgästföreningen norra Skåne angående hyresjustering har nu avslutats. Förhandlingarna har resulterat i en hyresjustering från och med 2024-01-01.

Detta innebär att hyresavierna februari-juni kommer att innehålla en så kallad retroaktiv hyra. Den retroaktiva hyran består av månaden januari.

Av hyran utgör 12 kronor per månad hyressättningsavgift, vilket utgör Hyresgästföreningens ersättning för deras förhandlingsarbete.

Norén Fastigheter hyresjusterar nedan fastigheter när signerade protokoll har erhållits från Hyresgästföreningen.

  • Häradsskrivaren 2
  • Länsmannen 3
  • Midgård 6
  • Orgelbyggaren 8
  • Ryttaren 13
  • Timmermannen 11

Taxehöjningar

DatumSortHöjning
2024-01-01Fjärrvärme15%
2023-07-01VA30%
2024-01-01VA17%
2024-01-01Renhållning5,60%