Gäller de fastigheter som har förhandlingsordning.

Förhandlingar med Hyresgästföreningen norra Skåne angående hyresjustering har nu avslutats. Förhandlingarna har resulterat i en hyresjustering från och med 2024-01-01.

Från och med 2024-01-01 kommer hyresavierna för februari till juni att inkludera en retroaktiv hyra för januari.

Av hyran utgör 12 kronor per månad hyressättningsavgift, vilket utgör Hyresgästföreningens ersättning för deras förhandlingsarbete.

Nedan fastigheters hyresavierna för april-juni kommer inkludera en retroaktiv hyra för januari-mars.

  • Häradsskrivaren 2
  • Länsmannen 3
  • Midgård 6
  • Orgelbyggaren 8
  • Ryttaren 13
  • Timmermannen 11

Taxehöjningar

DatumSortHöjning
2024-01-01Fjärrvärme15%
2023-07-01VA30%
2024-01-01VA17%
2024-01-01Renhållning5,60%