Uppsägning

Uppsägning av lägenhet

Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna, i den ordning som de kommer i utflyttningsprocessen.

1. Säg upp din bostad

För att skydda hyresgästen och hyresvärden måste en uppsägning ske skriftligen. På baksidan av kontraktet finns en speciell rad för uppsägning, alternativt skriv ut blanketten Uppsägning. Denna skickas till:

Norén Fastigheter Frykholmsgatan 1 281 31 HÄSSLEHOLM

Glöm inte namnunderskriften på uppsägningen!

Du har enligt hyreslagen 3 hela månaders uppsägningstid.

Säger du upp din lägenhet den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober – december, och du kan alltså flytta till den 1 januari. Säger du upp din lägenhet den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november – januari, och då kan du flytta till den 1 februari. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.

2. Förbesiktning

Alla bostäder måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll. Finns det onormalt slitage och skador måste du själv stå för reparationskostnaderna. Förstörd parkett, hål i dörrar och tapetfläckar är exempel på sådana skador. Se till att all utrustning som tillhör bostaden finns på plats vid besiktningen. Hit hör till exempel dörrar, badrumsskåp och hatthylla. Har du installerat egen tvätt- eller diskmaskin måste du återställa allt till ursprungligt skick på ett fackmannamässigt sätt. Glöm inte att boka en tid för avflyttningsbesiktning

3. Avflyttningsbesiktning

Om du väljer att själv korrigera fel och brister som noterats vid förbesiktningen måste du i god tid före avflyttning ringa din fastighetsförvaltare och beställa tid för avflyttningsbesiktning. Tänk på att eventuella reparationer måste göras på ett fackmannamässigt sätt.

4. Visning

När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning och du har en skyldighet enligt hyreslagen (paragraf 26) ge sökande möjlighet att titta på den.

5. Städning

Innan du lämnar bostaden måste du slutstäda och få bostaden städbesiktigad. Av hänsyn till den som flyttar in efter dig måste du städa mycket noga. Följ städinstruktionerna och den detaljerade kontrollistan för slutstädning som du hittar i på hemsidan, så minskar du risken för att få anmärkning vid städbesiktning. Förråd utanför bostaden, liksom garageplats ska också tömmas och städas. Framkommer det brister i städningen vid städbesiktningen, och om du själv vill åtgärda dem innan du lämnar bostaden måste du boka ny tid för ombesiktning av städningen. Tänk på att även här boka i god tid så att ombesiktning hinner ske innan klockan 10.00 första vardagen efter att ditt hyresavtal löpt ut. Städkostnaden kommer annars att debiteras dig.

6. Nyckelinlämning och utflyttning

Om inget annat har överenskommits måste du lämna din bostad senast 12.00 första vardagen efter att ditt hyresavtal löpt ut. Nycklarna till din bostad lämnar du alltid till Norén Fastigheters personal, normalt i samband med avflyttningsbesiktningen. Alla nycklar ska återlämnas, även kopior du själv har gjort. Kom också ihåg att lämna tillbaka garage- och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan, cykel- och barnvagnsrum med mera.

Säg upp din garageplats

Uppsägning ska ske skriftligen. På baksidan av kontraktet finns en speciell rad för uppsägning, alternativt skriv ut blanketten Uppsägning. Denna skickas till:

Norén Fastigheter Frykholmsgatan 1 281 31 HÄSSLEHOLM

Glöm inte namnunderskriften på uppsägningen!

Du har enligt hyreslagen 3 hela månaders uppsägningstid.

Säger du upp ditt garage den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober – december, och du kan alltså flytta till den 1 januari. Säger du upp din garageplats den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november – januari, och då kan du flytta till den 1 februari. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.

 

Uppsägning – dödsbo

Under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en månad efter det att hyresgäst har avlidit, och att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare så gäller en månads uppsägningstid. Annars är det tre månaders uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen. På baksidan av kontraktet finns en speciell rad för uppsägning, alternativt skriv ut blanketten Uppsägning. Denna skickas till:

Norén Fastigheter Frykholmsgatan 1 281 31 HÄSSLEHOLM

Glöm inte namnunderskriften på uppsägningen!

 

Uppsägning av lokalavtal

Det finns två typer av uppsägningar av lokalavtal, uppsägning för villkorsändring och uppsägning för avflyttning. En uppsägning måste vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare. Det ska tydligt framgå vilken typ av uppsägning du gör, för villkorsändring eller för avflyttning.

Din uppsägning ska alltid innehålla följande information

  • Lokalens adress och objektnummer
  • Ditt eller företagets namn
  • Organisations nummer och kontaktuppgifter
  • Namnunderskrift

Vid uppsägning för villkorsändring ska uppsägningen även innehålla

  • De villkor i lokalavtalet som du önskar förhandla om inför nästa avtalsperiod

Vid uppsägning för avflyttning ska uppsägningen även innehålla

  • Datum för avflyttning (läs i ditt lokalavtal hur lång avtalsperiod och uppsägningstid du har).