Svenska kraftnät och MSB har varnat för att det är risk för elbrist i Sverige. Det skulle kunna innebära att elnätet släcks ner under perioder. Enligt Svenska kraftnät skulle det kunna handla om ett par timmar per gång. Dessutom är elen mycket dyr och riskerar att bli ännu dyrare. Läs om 30 åtgärder du kan bidra med.