I vårt led att öka säkerheten i våra fastigheter byter vi alla portkoder den 22 juli. Den nya koden står på era hyresavier som skickas/skickades i början av juni

Kodlås

Kodlås

.

PS. Vi vill samtidigt påminna alla om vikten av att portar och vindsdörrar alltid hålls stängda. De får aldrig lämnas öppna. Lämna aldrig ut koden till försäljare eller liknande.