I vårt led att öka säkerheten i våra fastigheter byter vi alla portkoder den 20 mars. Den nya koden står på era hyresavier som skickas/skickades i början av mars.

PS. Vi vill samtidigt påminna alla om vikten av att portar och vindsdörrar alltid hålls stängda. De får aldrig lämnas öppna. Lämna aldrig ut koden till försäljare eller liknande.