Information till våra leverantörer

Fakturerings- och expeditionsavgifter accepteras endast om detta avtalats. Norén Fastigheter tillämpar en betalningstid på 30 dagar från ankomst av korrekt utställd faktura.