Tips och råd om inomhustemperatur

2023-09-26T10:24:37+02:002023-09-25|

Upplevelsen av temperaturen är individuell och i samma rum kan olika personer uppleva det som både lagom, för kallt och för varmt. Kallt, varmt och lagom - olika för alla Valet av inomhustemperatur är gjord för att så många som möjligt ska kunna vara nöjda med temperaturen, samtidigt som det blir en rimlig värmeförbrukning, värmekostnad och att det inte påverkar miljön i onödan. Så varmt ska det vara Norén Fastigheter eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska vara minst 20 grader och av miljöskäl som högst 21 grader. Om elementet är kallt Termostaten känner [...]

Hyresjustering garage & p-plats

2023-09-07T10:12:42+02:002023-09-06|

Hyresjustering garage & p-plats Garage och parkeringsplatser har fått förändrade priser från och med första januari 2024. Garage 50-100 kr/månad Parkeringsplats 25-50 kr/månad Anledningen till hyreshöjningen är att vi har gjort en översyn av våra kostnader och marknadsvärden för parkeringsplatser i området. Vi anser att den nya hyran är skälig och i linje med de kriterier som gäller för hyressättning av parkeringsplatser. Vi har jämfört vår hyra med andra fastighetsägare och boendeparkering i närheten. Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

Laddplatser hos Norén Fastigheter

2023-09-07T12:57:03+02:002023-06-08|

Nu kan du hyra en av de 16 laddplatserna på Järnvägsgatan 3. Laddarna är svensktillverkad med kapacitet på 22 kW per uttag, vilket ger en laddmöjlighet på ca 10 mil per timme för varje elbil som laddas. Vi kommer använda oss av Wayblers laddningstjänst. Ring eller mejla oss för mer information

Hyresförhandling 2023

2023-04-24T13:51:54+02:002023-04-24|

Hyresförhandlingen mellan Norén Fastigheter och Hyresgästföreningen är nu avslutad.

Postnummerändringar den 6 mars 2023

2023-03-07T08:26:15+01:002023-03-07|

Nya postnummer enligt nedan tabell: Adress Postnr Postort Nytt postnr Fastighetsbeteckning Frykholmsgatan 1 28131 HÄSSLEHOLM 28130 HÄSSLEHOLM VAGNMAKAREN 10 Frykholmsgatan 4 28131 HÄSSLEHOLM 28130 HÄSSLEHOLM KOPPARSLAGAREN 6 Frykholmsgatan 5 28131 HÄSSLEHOLM 28130 HÄSSLEHOLM VAGNMAKAREN 4 Frykholmsgatan 7 28131 HÄSSLEHOLM 28130 HÄSSLEHOLM VAGNMAKAREN 5 Första avenyen 1 28131 HÄSSLEHOLM 28130 HÄSSLEHOLM NYBYGGAREN 7 Första avenyen 1A 28131 HÄSSLEHOLM 28130 HÄSSLEHOLM NYBYGGAREN 7 Första avenyen 1B 28131 HÄSSLEHOLM 28130 HÄSSLEHOLM NYBYGGAREN 7 Första avenyen 5 28131 HÄSSLEHOLM 28130 HÄSSLEHOLM RYTTAREN 13 Första avenyen 7 28131 HÄSSLEHOLM 28130 HÄSSLEHOLM RYTTAREN 13 Första avenyen 7A 28131 HÄSSLEHOLM 28130 HÄSSLEHOLM RYTTAREN 13 Första [...]

Minska risken för högre hyreshöjningar – varje KWh räknas!

2023-01-02T14:55:48+01:002023-01-02|

Svenska kraftnät och MSB har varnat för att det är risk för elbrist i Sverige. Det skulle kunna innebära att elnätet släcks ner under perioder. Enligt Svenska kraftnät skulle det kunna handla om ett par timmar per gång. Dessutom är elen mycket dyr och riskerar att bli ännu dyrare. Läs om 30 åtgärder du kan bidra med. Om alla hjälps åt att minska användandet av el och värme - och använder el på rätt tid på dygnet - minskar risken för nedsläckning av elnätet (så kallad MFK, läs mer hos Svenska kraftnät) i vinter och elpriserna blir lägre. Förutom att det [...]

Uppdatering hyresförhandling 2023

2023-01-02T14:57:04+01:002022-12-06|

Norén Fastigheter och Hyresgästföreningen har pågående förhandlingar om höjning av hyror inför 2023. Förhandlingarna har inte lett till någon överenskommelse ännu och nu dragit ut på tiden på grund av orsaker utanför bolagets rådighet. Norén Fastigheter kommer därför att avisera hyror för januari enligt nu gällande hyror. Norén Fastigheter har yrkat på nya hyror från den 1 januari 2023 mot bakgrund av att bolaget har ökade kostnader från första dagen 2023, så vi vill redan nu informera alla hyresgäster att förbereda sig på retroaktiva aviseringar av hyror när en överenskommelse väl är klar. Norén Fastigheter

Hyresförhandling 2023 har påkallats

2022-12-06T12:50:20+01:002022-09-29|

Förhandlingar om höjning av bostadshyror från och med 2023-01-01 har påkallats på alla fastigheter som har förhandlingsordning hos Hyresgästföreningen.

Nya koder 22 juli

2022-06-13T18:08:40+02:002022-06-13|

I vårt led att öka säkerheten i våra fastigheter byter vi alla portkoder den 22 juli. Den nya koden står på era hyresavier som skickas/skickades i början av juni Kodlås . PS. Vi vill samtidigt påminna alla om vikten av att portar och vindsdörrar alltid hålls stängda. De får aldrig lämnas öppna. Lämna aldrig ut koden till försäljare eller liknande.

Öppettider påsk – 2022

2022-04-13T08:13:39+02:002022-04-13|

Torsdag 14 april – kontoret stänger kl 12:00 Fredag 15 april – kontoret stängt Måndag 18 april – kontoret stängt Akut felanmälan görs till er fastighetsskötare, kontaktuppgifter i trapphuset. Vi på Norén Fastigheter vill passa på att önska dig en riktigt

Till toppen