Öresundsbemanning: strävan är att ha en personalstyrka som speglar samhället i stort, både vad gäller ålder, kön, ursprung, yrkeserfarenhet och social bakgrund. Detta för att möjliggöra kompletterande team.

Företaget är i dagsläget 30 personer med utbildning och erfarenhet som beteendevetare, socionomer, socialpsykologer, folkhälsovetare, lärare, studie- och yrkesvägledare, coacher, och etableringshandläggare.

Deras målsättning vid interna rekryteringar är att använda Arbetsförmedlingen som främsta samarbetspartner och därigenom ge personer som står längre från arbetsmarknaden möjlighet till intern utbildning och anställning i bolaget.

http://oresundsbemanning.se/

sökerdujobb-page-001