Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 100 butiker och en omsättning nära en miljard kronor en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 5600 butiker i fler än 40 länder.