Kallt

Upplevelsen av temperaturen är individuell och i samma rum kan olika personer uppleva det som både lagom, för kallt och för varmt.

Kallt, varmt och lagom – olika för alla
Valet av inomhustemperatur är gjord för att så många som möjligt ska kunna vara nöjda med temperaturen, samtidigt som det blir en rimlig värmeförbrukning, värmekostnad och att det inte påverkar miljön i onödan.

Så varmt ska det vara
Norén Fastigheter eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska vara minst 20 grader och av miljöskäl som högst 21 grader.

Om elementet är kallt
Termostaten känner hela tiden av temperaturen i rummet. Om temperaturen i lägenheten är på rätt nivå eller varmare stängs termostaten automatiskt av och elementet blir kallt eftersom det uppnått den önskade temperaturen i rummet. Oftast är elementet varmare upptill än det är nedtill.

Temperaturväxlingar
Under hösten och våren kan det bli temperaturväxlingar och då är det svårare att hålla en jämn temperatur inomhus. Man får då räkna med en viss variation i temperaturen. Detsamma gäller när temperaturen ligger omkring 0 grader eller då det är väldigt varm ute.

Drar det kallt från fösterventilerna 
De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Och du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet.

Om du själv vill mäta temperaturen
Mät temperaturen 1-1,5 meter över golvet och minst en meter från dörrar och fönster. Om det visar sig att temperaturen är någon grad för hög eller för låg, kan du kontrollera att termostaten är rätt inställd. Upprepa kontrollen några dagar senare.

Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan så att din fastighetsskötare kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp sig.

Tips att tänka på!
Reglera termostaten
Det kan hända att det blir stopp i reglaget i termostaten. Då blir elementet inte varmt. Om detta händer kan du vrida termostatventilen fram och tillbaka några gånger. Lämna sedan termostaten i fullt öppet läge, det gör du genom att vrida tills det tar stopp. Elementet ska då bli varmt inom 15-20 minuter under förutsättning att rumstemperaturen är mindre än 21 grader.

Täck inte elementen
För att luften ska cirkulera fritt i rummet och termostaten ska kunna känna av luften i din bostad är det viktigt att inte ställa något framför elementet. Vill du absolut ställa en möbel vid elementet se till att det är minst 15-20 centimeter till elementet. Se även till att gardinerna helst inte täcker termostaten.

När du vädrar
Det är bättre att skapa ett bra korsdrag under några minuter för att till exempel vädra ut matos, än att ha ett fönster öppet hela tiden. Att alltid ha öppet slösar på värmen och ger inte bättre luft.