Norén Fastigheter och Hyresgästföreningen har pågående förhandlingar om höjning av hyror inför 2023. Förhandlingarna har inte lett till någon överenskommelse ännu och nu dragit ut på tiden på grund av orsaker utanför bolagets rådighet.

Norén Fastigheter kommer därför att avisera hyror för januari enligt nu gällande hyror. Norén Fastigheter har yrkat på nya hyror från den 1 januari 2023 mot bakgrund av att bolaget har ökade kostnader från första dagen 2023, så vi vill redan nu informera alla hyresgäster att förbereda sig på retroaktiva aviseringar av hyror när en överenskommelse väl är klar.

Norén Fastigheter