Nyinflyttad

Tillträde

 • Du har tillträde till din nya bostad klockan 12.00 första vardagen efter att kontraktet börjat gälla.
 • Har du överenskommit om tidigare tillträde. Tänk då på att du också övertar städansvaret för den lägenhet du flyttar till.
 • Nyckelutlämning till din lägenhet sker efter överenskommelse med fastighetsansvarig.

Städning

Har du anmärkningar mot hur städningen har utförts måste du anmäla detta inom 24 timmar efter att du fått tillgång till lägenheten. Ring fastighetsansvarig.

Besiktning

Gå igenom lägenheten, och anmäl eventuella fel och brister inom 24 timmar efter att du fått tillgång till lägenheten. Ring fastighetsansvarig.

Hyresavi

Betala aldrig med någon annans hyresavi. Se till att få eget inbetalningskort.

Kabel-tv & bredband

Du hittar aktuella uppgifter om kabel-TV och bredband på denna hemsida. Du kan också få mer information av fastighetsansvarig.

Hushållsel

Vi har registrerat ett el-abonnemang hos nätägaren E.ON. På webbtjänster som elskling.se eller compricer.se kan du jämföra priser mellan elleverantör och hitta det som passar dig. Gör du inget val väljs E.ON åt dig, hemsida: http://www.eon.se telefon 010-228 32 47.

Hemförsäkring

När du skriver hyresavtal med oss måste du ha en hemförsäkring. En hemförsäkring ger dig ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. En hemförsäkring kan även ge ett personligt skydd om du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist eller krävs på skadestånd.

Om det brinner i grannlägenhet eller trapphuset rökfyllt

 • Stanna i din lägenhet
 • Håll din lägenhetsdörr till trapphuset stängd
 • Larma 112

Din lägenhet är en brandcell som står emot brand och rök i 60 minuter. Under den tiden hinner räddningstjänsten komma på plats, släcka branden och hjälpa till med eventuell evakuering.

Om det brinner i din lägenhet

 • Försök att släcka branden. Kan du inte det, stäng dörren till rummet där det brinner.
 • Lämna lägenheten
 • Stäng lägenhetsdörren till trapphuset
 • Kan du inte ta dig till lägenhetsdörren pga rök eller brand gå ut på balkongen, har du ingen balkong ta dig till ett fönster – öppna och ropa på hjälp
 • Larma 112
 • Möt räddningstjänsten och berätta var det brinner.

Brandröken är giftig, därför är det mycket viktigt att stänga dörren till rummet där det brinner och till trapphuset så att röken inte sprider sig.

Ha alltid minst en fungerande brandvarnare i din lägenhet för att tidigt uppmärksamma en brand. Om ni saknar brandvarnare kontakta din fastighetsskötare, kontaktuppgifter i trapphuset. Tänk på att inte förvara brännbart material så som barnvagnar, möbler eller skräp i trapphuset.

Tips för att förebygga brand

 • Brandvarnare
  Kontrollera att brandvarnaren fungerar då och då. Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen. Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel första advent. Har du en optisk brandvarnare behöver du ta loss den för att se bäst-före-datum på brandvarnarens baksida.
 • Vid matlagning
  Matlagning är en vanlig brandorsak. Brinner det i en gryta – flytta kastrullen från kokplattan. Kväv elden med ett lock. Släck aldrig brinnande fett eller olja med vatten! Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken.
 • Levande ljus
  Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet. Använd ljusstakar och ljusdekorationer som inte är brännbara och se till att ljus inte är placerade på eller under något ställe där eld lätt kan ta fart.
 • Elutrustning i hemmet
  Fel i elektriska apparater och ledningar är en vanlig brandorsak. Om du har problem med glappande kontakter eller trasiga vägguttag/kontakter gör en felanmälan hos oss. Likaså om dina säkringar ofta går sönder, så ordnar vi med felsökning.  Dammsug bakom kyl och frys. Koppla apparater som är lätta att glömma bort att stänga av till en timer, till exempel kaffebryggare och strykjärn. Dra ur el- och antennsladden till TV:n vid åskväder.
 • Blinkande lysrör – en brandfara
  Byt ut blinkande eller glödande lysrör, de kan börja brinna.
 • Skaffa gärna släckutrustning
  En godkänd handbrandsläckare och brandfilt rekommenderas för hemmabruk. Alla som bor i lägenheten ska veta hur utrustningen fungerar.

Vill du läsa mer om brandskydd? Kolla in information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Brandskyddsföreningen.

 … i mitt vinds- eller källarförråd?

 • Du får aldrig förvara brandfarliga gaser och vätskor i ditt förråd. Du är skyldig att hålla förrådet låst även om du inte använder det.
 • Självklart får du inte förvara eller placera någonting i gemensamma utrymmen, exempelvis källare, vind eller korridorer.
 • Norén Fastigheter ansvarar inte för något i vinds- eller källarförråden. Därför är det viktigt med en bra hemförsäkring.

… i mitt enskilda garage?

 • Utöver bil får du förvara enstaka cyklar, gräsklippare, mopeder, motorcyklar samt en uppsättning bildäck i ditt garage. Du får inte förvara något annat i garaget.
 • Du får aldrig utföra egen verksamhet i garaget eller ha garaget som ett förråd till annat än ovanstående. Vi hänvisar till lokaler som är avsedda för detta. Garage får exempelvis aldrig användas till verkstad (mer än till däckbyte på den egna bilen).
 • Tjuvkoppling av el från garage till sin lägenhet eller mellan garagen är förbjudet.
 • Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor och gaser i garaget – undantag är en bensindunk på maximalt fem liter som får förvaras i bilen.

… i min parkeringsruta i det gemensamma garaget?

 • Så länge allt håller sig innanför rutan får du utöver bil ha enstaka cyklar, gräsklippare, mopeder, motorcyklar samt en uppsättning bildäck i din parkeringsruta. Du får inte förvara något annat i parkeringsrutan.
 • Du får aldrig utföra egen verksamhet i garaget eller ha garaget som ett förråd till annat än ovanstående.
 • Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor och gaser – undantag är en bensindunk på maximalt fem liter som får förvaras i bilen.

… på min balkong/uteplats?

 • Tänk på vad du förvarar på din balkong eller på din uteplats. Lådor och kartonger kan dra till sig skadedjur. En balkong eller uteplats med mycket brandfarligt material kan försvåra vid en eventuell brand. Ett exempel är banankartonger som lätt kan börja brinna och orsaka stora skador.
 • Blomsterlådor får du av säkerhetsskäl endast hänga på insidan av balkongen.
 • På uteplatsen får du inte montera, placera eller förvara någonting direkt mot fasaden.
 • Du får inte ha gasoldrivna terrassvärmare, kaminer eller grillar på din balkong eller uteplats.

… i trapphuset?

 • Du får inte förvara någonting i trapphuset eller i andra gemensamma utrymmen. Det gäller exempelvis dörrmattor, rollatorer, rullstolar, permobiler och barnvagnar. Rollatorer kan i undantagsfall få placeras i entréplan – kontrollera med fastighetsansvarig där du bor.
 • Placerar du ut saker i trapphuset kan dessa komma att omhändertas och slängas av Norén Fastigheter. Soppåsar får aldrig ställas ut i trapphuset – inte ens för en kortare stund.
 • Ligger det reklamtrycksaker i trapphuset – hjälp till att slänga det i soprummet/sopstationen på området – så undviker vi en stor brandrisk.
 • Du får i vissa fall placera ut mindre krukväxter i fönsterna i ditt trapphus, beroende på hur mycket de bedöms påverka utrymningsmöjligheterna. Kontrollera med fastighetsansvarig vad som gäller i din fastighet.

… i loftgången?

 • I den allmänna delen av loftgången får du inte förvara någonting – det gäller även dörrmattor, soppåsar, rollatorer, rullstolar, permobiler och barnvagnar.
 • I den egna delen av loftgången får du ha enklare trädgårdsmöbler samt levande växter. Av brandsäkerhets- och utrymningsskäl får du aldrig placera ut brandfarligt eller skrymmande material såsom exempelvis levande ljus eller ljuslyktor, plastblommor, stoppade möbler och dynor, förvaringsmöbler, dörrmattor, rollatorer, cyklar, barnvagnar och soppåsar.
 • Vid jultid är det tillåtet att sätta ut elljustake samt julstjärna i metall i sin del av loftgången.
 • Placerar du ut saker i den allmänna loftgången eller otillåtna saker i den egna delen av loftgången kan dessa komma att omhändertas och slängas av Norén Fastigheter.

… det gemensamma cykelförrådet?

 • I gemensamma cykelförråd får du endast förvara cyklar, barnvagnar, rullstolar och rollatorer. I undantagsfall kan cykelförrådet vara anpassat för förvaring av permobi.
 • Mopeder och motorcyklar får du inte ha i cykelförrådet. Här hänvisar vi till uthyrningsbara garage- och parkeringsplatser.

Som hyresgäst kan du skaffa internetuppkoppling via

 • Kabel-tv-nätet (Tele2/Comhem)
 • Telefonnätet (Adsl)
 • Mobilnätet (5G, 4G, 3G)

Vi har inga avtal som erbjuder rabatterade priser.

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat om att skapa ett nytt lägenhets- och adressregister. Varje lägenhet har ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer i det lägenhetsregister som Lantmäteriet har upprättat.

Skylten med ditt lägenhetsnummer sitter placerad ovan din lägenhetsdörr.

Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.

Sköt om din lägenhet

Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket – både för dig och nästkommande hyresgäst!

Golv

Golv och golvmattor ska vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga – ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Stoppa smuts och grus redan vid ytterdörren, gärna med hjälp av en dörrmatta.

Dammsug eller torrmoppa ditt trägolv till vardags. Vid grundligare rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa. För mycket vatten på trägolv skadar det. Använd endast milda rengöringsmedel. Linoleumgolv ger en stark och slittålig yta om de behandlas rätt. När du tvättar linoleumgolv ska du använda ytterst lite vatten. Undvik hett vatten och starka rengöringsmedel.

Kyl och frys

I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel, och ger en jämnare temperatur! Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet – annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet.

Rengöra köksfläkten

I din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om du har diskmaskin kan du diska filtret i maskinen.

Om du har kolfilterfläkt kontakta din husvärd för instruktioner om rengöring.

Toalett och badrum

I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen i badrummet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etcetera får inte spolas ned i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.

Stopp i avloppet

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten – pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts. Om du inte lyckas lösa stoppet själv – kontakta din husvärd som kan hjälpa dig.

Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

Sopsortering

Vi samlar dagligen på oss en mängd saker som ska slängas. Men tänk på att alla sopor inte är skräp. Med våra hyresgästers hjälp vill vi värna om miljön. Läs här för att få veta vilka sopor som ska läggas var.

Restavfall

Bland annat blöjor, tamponger, bindor, dammsugarpåsar, diskborstar, porslin, plastleksaker, snus och fimpar, blommor och blomjord, blött hushållspapper och tepåsar. Hushållsavfallet bränns i fjärrvärmeverkets förbränningsanläggning där värmen tas tillvara.

Matavfall

Om det finns sortering av matavfall på ditt område slängs matavfallet här. Använd enbart de papperspåsar ni fått ut som är till matavfall. Matavfall är exempelvis potatisskal, frukt, köttrester och kaffesump. Matavfallet rötas och blir till biogas. Om du inte kan sortera matavfall på ditt område lägger du matavfallet bland restavfallet.

Glas

Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig i olika behållare. På etiketten kan man läsa om tomflaskan istället kan pantas.

Tidningar och papper

Som returpapper räknas dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, kuvert och skrivpapper. Papperskassar ska sorteras som kartong. Fönsterkuvert och självhäftande kuvert kan läggas i pappersinsamlingen om man river bort fönstret och alla klibbiga flikar. Annars läggs de bland restavfallet.

Pappersförpackningar

Tomma mjölk-, fil- och juiceförpackningar, äggkartonger, papperskassar, wellpapp med mera. Förpackningarna ska vara rena och ursköljda när du slänger dem.

Metallförpackningar

Här slänger du konservburkar, metallock, kaviartuber och andra typer av tuber, aluminiumfolie, aluminiumformar, kapsyler och rör för brustabletter.

Hårdplast och Mjukplast

Schampo- och tvålflaskor, diskmedelsflaskor, margarinaskar, kesoburkar, glasslådor, matburkar, plastlock och läsk- eller saftflaskor, som inte kan pantas. Även all mjukplast så som cellplast , plastpåsar, tandkrämstuber och annan mjukplast. Förpackningarna bör vara torra och rena när de slängs, för att underlätta för renhållningsbolaget.

Batterier

Alla vanliga hushållsbatterier, men också knappceller (i klockor, hörapparater med mera), laddningsbara batterier och blybatterier (sådana som väger tre kilo eller mindre) lämnas i särskild batteriholk.
Bilbatterier kan du lämna till återförsäljare eller till närmaste miljöstation (se ”farligt avfall”). Apparater med inbyggda batterier samlas in som elavfall (se ”elavfall”). Läs om vad som händer med de insamlade batterierna på www.batteriinsamlingen.se.

Den som stör kan bli uppsagd

För att trivas i sitt boende är det viktigt att man inte störs av sina grannar. Alla hyresgäster är därför skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från lägenheten.
I hyreslagen sägs det att man skall se till att omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Det är värt att tänka på:

 • Att du även har ansvar för dina gäster. De får inte störa dina grannar genom att föra oväsen i t ex trapphuset.
 • Att hundar inte får skälla eller yla så att omkringboende störs.
 • Att följa Norén Fastigheters trivselregler.
 • Att god grannsämja är en god grund för att trivas i sitt boende.
 • Att du som har husdjur ser till att de gör sina behov i låda och att lukt ej kommer ut i trapphus eller in till grannar.
 • Att de skyldigheter du har som hyresgäst gäller inte bara i din egen lägenhet utan också i gemensamma utrymmen som till exempel i trappa, hiss, tvättstuga och andra delar av bostadsområdet.

Några enkla tips för att undvika att du stör dina grannarna:

 • Du kan använda hörlurar när du t ex lyssnar på musik, tv eller spelar dataspel.
 • Du kan lägga in mattor, tex under köksmöblemanget, för att minska störande ljud till lägenheten under.
 • Om du skall ha fest, tala med grannarna och be om förståelse för att det kan bli lite högljutt. Be dem gärna ringa på om det skulle bli alltför högljutt. Det innebär dock inte att man kan störa obegränsat. Sluta i lagom tid och skruva ner musiken så att inte grannarnas nattsömn förstörs.
 • Tänk på att rökning på balkongen förvisso inte är otillåtet, men att du bör tänka på att omgivningen kan ha obehag av röken. Be gärna grannarna säga till om vad de tycker och be dem gärna säga till om det blir alltför besvärande. I och med en sådan kontakt, kommer ni att ha lättare att lösa eventuella framtida problem.

Om du blir störd

En hyresgäst som stör sina grannar vet inte alltid om det själv. Därför kan de uppskatta att någon säger till vänligt innan problemet blir alltför stort. Lyckas du genom ditt samtal få grannen att sluta störa behöver du för stunden inte göra så mycket mer. Annars kan du alltid ringa Norén Fastigheter.
Fortsätter man att störa sina grannar, trots att man anmanats att upphöra med störningarna, så riskerar man att bli uppsagd från sin lägenhet. Avflyttar man inte inom utsatt tid för uppsägningen, så kan kronofogden avhysa den som varit störande.

Trivselregler

För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär finns det några enkla, men viktiga regler.  Att visa respekt gentemot sina grannar är en självklarhet för att alla i huset och i bostadsområdet ska trivas. Hyresgäster som trots påpekande missköter sig kan mista besittningsrätten till sin hyresrätt.

Visa hänsyn

Att visa hänsyn för varandra är extra viktigt mellan kl 22.00-07.00. Undvik störningar genom att tänka på följande:

 • Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.
 • Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar och dylikt, eftersom detta är ljud som lätt fortplantar sig i golv och väggar.
 • Borra eller spika inte i väggen efter klockan 20.00.
 • Tappa inte upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller på natten.
 • Tänk också på att det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.
 • Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Cyklar och barnvagnar största hotet vid brand

Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara möbler, pulkor, cyklar eller barnvagnar i korridoren, trapphuset eller källaren. Det försvårar även för städpersonalen.

Brandvarnare

För din säkerhet är en brandvarnare monterad i din lägenhet, men det är ditt ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar. Brandvarnaren tillhör fastigheten och ska lämnas kvar i lägenheten när du flyttar ut. Om det av någon anledning inte finns någon brandvarnare i lägenheten, kontakta din fastighetsskötare.

Sunt balkongvett

En balkong ger möjlighet att njuta lite extra av vackra planteringar och blommor. Tänk på att blomlådor måste sitta på insidan av balkongräcket. Det är lätt att övervattna blommor vilket kan ge dina grannar under en obehaglig överraskning. Använd ordentliga fat eller ytterkrukor så undviker du enkelt problemet. Mattor eller sängkläder skakar du på gården. Av hänsyn till grannar och brandsäkerhet är det heller inte tillåtet att grilla på balkongen.

Sophantering och återvinning

Undvik problem i soprum och sopnedkast genom att alltid knyta ihop soppåsen innan du slänger den. För allas trivsel får ingen ställa soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund. Sopor i fastighetens allmänna utrymmen kommer att tas bort och debiteras ansvarig hyresgäst. Skrymmande grovsopor, såsom möbler, lämnar du själv till kommunens återvinningscentral. Är du osäker på vilka rutiner som gäller för sophantering och återvinning i ditt område, kontakta kundservice.

Rökning förbjuden

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i fastigheten såsom hissar, tvättstugor, källare och trapphus. Visa hänsyn gentemot dina grannar och djur genom att inte slänga fimpar på marken.

Ditt husdjur

Har du husdjur som vistas utanför lägenheten finns det några saker du behöver tänka på för trivsel och säkerhet. Inga husdjur får vara lösa i trapphusen och hundar ska vara kopplade utomhus. Du ansvarar även för att de inte förorenar i eller runt fastigheterna (särskilt viktigt vid barnens lekplatser), använd alltid avföringspåse. Av hygienskäl är det inte tillåtet att mata fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor.

Gemensamma ytor

Gården är en träffpunkt för alla i området och ofta även en lekplats för barn. Därför ska gårdarna hållas bilfria. Självklart ska alla se till att vara rädda om planteringar och annan gemensam utrustning, och använda papperskorgarna som finns på gården. Ser du något som är trasigt, kontakta kundservice.

Säkert i förråd, källare och allmänna utrymmen

Många lägenheter har ett tillhörande förråd på vinden eller i källaren. Använd gärna plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på golvet och riskera fuktskador. Förvara inte värdesaker i ditt förråd och håll det låst även om du inte använder det. Var uppmärksam på att lås och dörrar fungerar i källaren för att undvika objudna gäster.  Är något trasigt, kontakta omgående kundservice så att vi kan åtgärda felet.

Regler i tvättstugan

Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för! Det betyder att du själv städar upp i tvättstugan efter att du använt den. Du ska alltså lämna tvättstugan ren och fräsch, så som du själv vill möta den. Städmaterial finns i tvättstugan. Se övriga tvättregler i tvättstugan.

Grundutbud av TV-kanaler

Samtliga lägenheter har tillgång till Tele2/ComHems Grundutbud av TV-kanaler. Kanalerna är digitala, vilket innebär att hushållen kan se dem i alla sina moderna TV-apparater utan digitalbox. De som har en äldre TV kan behöva skaffa en nyare, eller komplettera sin TV med en digital-box för att kunna se sina kanaler.

Tele2/Comhem Play ingår i grundutbudet. De som är folkbokförda på en Tele2/ComHem-adress kan se de flesta abonnemangsfria TV-kanaler på sin mobil, surfplatta och dator, var som helst inom EU.

Grundutbudet består av Sveriges mest populära TV-kanaler, se Tele2/ComHems hemsida för mer information. Till dessa tillkommer lokala grannlandskanaler (danska DR1 och danska TV2) och Tele2/Comhem Play.

Bokning och tvättider

Det finns många varierande tvättider i de olika bostadsområdena. I din tvättstuga finns det anslag om vilka tider som gäller där. Tvättid bokar du antingen med en bokningscylinder eller direkt på en bokningsskärm (det är skilda system i de olika tvättstugorna). Om maskinerna inte börjat användas inom en timme från tvättidens start så är det fritt fram för någon annan att ta över tvättpasset. Om ni vet att ni inte kan börja tvätta inom en timme sätt upp en lapp som markerar när ni tänker börja ert tvättpass.

Städning i tvättstugan

När du ska göra rent – börja gärna med luddfiltret i torktumlaren. Se till att inget utspillt tvättmedel finns kvar i tvättstugan och torka ur tvättmedelsfacken i tvättmaskinen. Allt runt omkring dig ska vara rent. Golvet i både tvättstuga och torkrum ska sopas eller skuras och bänkarna torkas av. Du behöver inte ta med eget städmaterial när du ska göra rent efter dig, utan det håller Norén Fastigehter med. Men tyvärr händer det att städmaterial försvinner. Gör en felanmälan om något saknas.

Ansvar och hänsyn

Du ansvarar själv för skador på maskiner och övrig utrustning som orsakats av slarv, vårdslöshet eller att instruktioner inte följts.

Ta hänsyn till allergiker genom att inte röka i våra lokaler. Det får heller inte följa med djur in i tvättstugan. Du som har djur bör också tänka på att ta bort eventuella djurhår som kan bli kvar i tvättmaskinen.
En annan viktig regel är att respektera de bokade tvättiderna. Vad som gäller hos dig finns anslaget i din tvättstuga.

Tvätta inte bygelbehåar i tvättmaskin, inte ens i särskild tvättpåse. Byglarna lossnar lätt under tvätten. Lösa byglar har sönder tvättmaskinen och en dyrbar reparation blir följden.

Effektiv resursanvändning

Fyll tvättmaskinerna så gott det går så sparar vi energi. Välj den lägsta temperatur som behövs för att tvätta rent, då går det också fortare. Var sparsam med tvätt- och sköljmedel, läs på förpackningen hur mycket du ska dosera. Att överdosera ger också sämre tvätteffekt. Välj miljömärkta produkter.

Fel i tvättstugan

Vid fel i tvättstugan är det bra om du anmäler felet så snart som möjligt till din fastighetsvärd. Sätt gärna en lapp på den maskin som du har felanmält, så att nästa hyresgäst vet att den är trasig – men felanmäld.

Ett litet tips om tvättmaskinens lucka inte kan öppnas efter avslutad tvätt: Väldigt ofta får våra fastighetsvärdar  felanmälan om tvättmaskinsluckor som inte går att öppna. Men det finns ett knep – oftast hjälper det att göra så här:

 • Försäkra dig först om att tvätten verkligen är klar, så att du inte försöker öppna tvättmaskinsluckan innan tvättprogrammet har gått klart.
 • På väggen bakom tvättmaskinen sitter en huvudströmbrytare till maskinen. Slå av den.
 • Vänta 15 minuter med avstängd huvudströmbrytare. Därefter sätter du på strömbrytaren igen.
 • Gör nu ett försök att öppna tvättmaskinens lucka.

Om inte ovan fungerar väntan till nästa dag. En timer stänger av maskinerna efter ett visst klockslag, 21.00 – 07.00.

Ventilation

Rätt inställd ventilation i din lägenhet ger bra inomhusklimat. Felaktigt inställd ventilation kan bland annat orsaka onödigt drag i lägenheten. Tänk på att aldrig täppa igen ventiler då detta orsakar obalans i ventilationen. Kontakta oss gärna om du har frågor kring ventilationen i din lägenhet.

Värme

Normal inomhustemperatur kan upplevas olika, det som upplevs varmt för vissa kan upplevas kallt för andra. Om exempelvis elementen är kalla upplever en del att det är kallt, även om det är normal inomhustemperatur i lägenheten. Att elementen är kalla och man ändå har normal inomhustemperatur är ett tecken på att termostaten fungerar.

När sätts värmen på i husen?

Detta sker i dag med automatik, när det blir kallare ute går värmen på. Ju kallare det är ute, desto varmare vatten går ut till elementen.

Varför är elementet kallt ibland?

På elementet sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner av att det är normal inomhustemperatur i rummet stängs vattenflödet till elementet av. Det är därför man ibland kan känna att elementet är kallt trots att det är minusgrader ute. När sedan temperaturen sjunker under normal inomhustemperatur så öppnar termostaten igen. På så sätt hålls en jämn temperatur inne.

Heta tips

 • Täpp aldrig igen ventilationsdon eller luftluftsventiler. Om du upplever drag i lägenheten kontakta oss.
 • Möblera rätt. Möbler som ställs för nära element hindrar värmen från att sprida sig i rummet.
 • Täck aldrig för elementets termostat med t ex gardiner. Det påverkar termostatens funktion som då stänger av när temperaturen bakom gardinen når normal inomhustemperatur.
 • Undvik att använda elementskydd.
 • Vädra din lägenhet genom att först stänga av dina element.
 • Öppna sedan ett eller flera fönster under en kortare tid. Några minuter brukar räcka. Stäng fönstren och vrid på dina element igen.