I vår strävan att förbättra fastigheten kommer vi byta ut de befintliga fönsterna på Västerbogatan 3. Arbetet kommer utföras av Hessle Bygg & Montage med start vecka 33 och beräknas ta cirka 8-12 veckor.

Under denna tid kommer det att vara en hel del trafik till huset och byggnadsarbetet.