Myndigheten för yrkeshögskolan hyr kontorslokal

Norén Fastigheter har tecknat avtal med Myndigheten för yrkeshögskolan om att hyra kontorslokal på Frykholmsgatan/Vattugatan, total yta 841 kvm.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan: bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.

Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.

Vi ansvarar även för frågor som rör utbildningar som ligger utanför yrkeshögskolan – konst- och kulturutbildningar och vissa tolkutbildningar inom folkbildningen.

Myndigheten utövar tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Vi granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samordningspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

2019-01-21T14:38:03+01:002016-09-08|
Till toppen