I vårt led att bibehålla hög säkerhet i våra fastigheter, byter vi alla portkoder från och med 2017-03-28. Den nya koden står på er hyresavi, period april.