Det har träffats en överenskommelse mellan hyresgästföreningen och Norén Fastigheter angående hyreshöjning från och med 1 januari 2019.

P-platser höjs i snitt med 25 kr/månad.

Om ni har några frågor ring 0451-829 10