p-skylt

Nu har vi ett fåtal lediga parkeringsplatser intill Tingsrätten, 400 kr/månad.