Norén Fastigheter har tecknat avtal med Hässleholms kommun om att hyra kontorslokal på Frykholmsgatan 4 och Frykholmsgatan 17, total yta på 401 kvm.

Hässleholms kommun

  • Hässleholms kommun bildades 1974 genom sammanslagning av flera kommuner
  • Hässleholm blev stad 1914
  • Hässleholms kommun är till landytan störst i Skåne med en landareal på 1 276 kvadratkilometer
  • Hässleholms kommun är den femte största kommunen i Skåne befolkningsmässigt med sina 50 769 invånare (2015‑06‑30)
  • Drygt 11 700 personer arbetspendlar dagligen till och från kommunen
  • Hässleholms kommun har idag cirka 5 200 etablerade företag och cirka 5 600 arbetsplatser
  • Hässleholms kommun har cirka 4 000 anställda